RELACJA ZE 150 MSZY ZA RADOM I DIECEZJĘ

– To nasza mała ojczyzna, to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy może się za nią modlić i każdy na swoim miejscu pracy może uczciwie wykonywać swoje obowiązki – mówi Zbigniew Biel.

 

Grupa modlitewna „Radość i nadzieja” powstała z inicjatywy Iwony i Zbigniewa Bielów oraz nieżyjącej już Marii Sowińskiej. Było to 15 lat temu. Członkowie grupy zapraszają raz w miesiącu do radomskiego kościoła garnizonowego na Msze św. w intencji Radomia i diecezji. 26 lutego Msza św. sprawowana była w tej intencji po raz 150. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wspólnot, stowarzyszeń i ruchów chrześcijańskich, harcerzy oraz wszystkich, którym bliska jest idea wspólnej modlitwy za Radom i diecezję. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Tomasik. Ordynariusz wygłosił także homilię.

Te modlitewne spotkania rozpoczynają się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a kończą adoracją Najświętszego Sakramentu i odczytaniem „Modlitwy za Radom”. Jej tekst zatwierdził bp Stefan Siczek.

– Jest radość, jeżeli się gromadzimy w kościele, gdzie jest biskup, kapłani, wierni świeccy – czuje się Kościół, a ten Kościół jest żywy. Są tu ludzie z różnych grup modlitewnych, wspólnot – każdy ze swoim charyzmatem. Nasza grupa to nie jest grupa formacyjna, to osoby, które są w różnych ruchach. Tu gromadzą się, żeby wspólnie się modlić – powiedział ks. Grzegorz Tęcza, opiekunem grupy ”Radość i Nadzieja”, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Wiernych, którzy wychodzą po Mszy św. ze świątyni, organizatorzy częstują cukierkami. Każdy też może ułamać kawałek chleba, który wcześniej, niesiony był w procesji z darami.

– Wierzymy, że modlitwa może przemieniać serca, Bóg ma naprawdę moc – jest Wszechmogący. Dlatego spotykamy się raz w miesiącu na modlitwie. Odkładamy wszystko, żeby tu przyjść do kościoła. Zapraszamy też innych, żeby modlili się z nami. Bo Radom i diecezja to nasza wspólna troska, nie kilku osób, biskupa ordynariusza czy władz miasta. To nasza wspólna odpowiedzialność, bo to, co my zrobimy, to będzie. To też nie tylko modlitwa, gdyż trzeba żyć uczciwie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki. To nasza mała ojczyzna, to nasza wspólna odpowiedzialność. A każdy może się modlić i każdy na swoim miejscu pracy może uczciwie wykonywać swoje obowiązki – powiedział Z. Biel.

Do codziennego odmawiania modlitwy za Radom i diecezję zachęcają członkowie grupy modlitewnej „Radość i Nadzieja”. Tekst modlitwy:

„Panie Jezu, Ty w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino na prośbę swojej Matki Maryi. My dzisiaj, wierząc Twoim słowom: »Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam« (Mt 7,7), za pośrednictwem Twojej i naszej Matki prosimy Cię, abyś mocą Ducha Świętego przemienił Radom i diecezję, tak jak kiedyś przemieniłeś wodę w wino. Niech Twój Święty Duch skruszy kamienne serca, a da nam wszystkim »serca z ciała« (Ez 36, 26), czyste i piękne, aby wszyscy ludzie w naszym mieście i diecezji byli dobrzy, zgodni, a na ich twarzach gościł uśmiech. Ześlij, Panie, Ducha Świętego na wszystkich rządzących w Radomiu, aby sprawowali władzę sprawiedliwie i uczciwie; aby byli zawsze gotowi pomagać ludziom i swoją pracę traktowali jako powołanie w służbie drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię o pracę dla bezrobotnych, o chleb dla głodnych, o dach nad głową dla bezdomnych, o zdrowie dla chorych na duszy i ciele. Wyrwij, Panie, z nałogu uzależnionych. Wszystkie rodziny obdarz pokojem i jednością, umacniaj je w miłości. Niech Twój Święty Duch oświeca młode pokolenie, niech prowadzi je drogą wiary i czystości. Posyłaj, Panie, hufce anielskie, które będą walczyły ze złem w naszym mieście i diecezji i będą broniły nas od wszelkich zasadzek złego ducha. Tym, którzy już Ciebie poznali i przyjęli, mówisz: »Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście« (Dz 18,9b-10).Jezu, daj nam łaskę, abyśmy z ufnym sercem przyjęli Twoje słowo i byli Twoimi świadkami w każdym miejscu i o każdej porze, głosząc, że Ty zmartwychwstałeś i żyjesz. Jezu, ufamy Tobie!”.

Krystyna Piotrowska – Gość Niedzielny

Filled Under: Aktualności Posted on: 12 April 2017

Kol. 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.

J. 10, 27-28

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

1J. 4, 10-11

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.