Spotkajmy się

Nasza grupa modlitewna organizuje mszę za Radom i diecezję.

Po przemianach jakie zaszły w Polsce nasz Radom popadł w marazm. Większość z nas nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, przygnębia nas bezrobocie, zwiększająca się agresja wśród dzieci i młodzieży. Potrzeba nam przemiany duchowej jak i materialną naszego miasta i diecezji. Dlatego narodził się pomysł modlitw.

Pierwsza msza święta celebrowana była 3 marca 2002 r. w kościele pod wezwaniem Chrystusa Kapłana (na placu Wyższego Seminarium Duchownego) przez ks. Artura Lacha, który też sprawował opiekę duchową nad grupą. Teraz opiekuje się nami ks. Grzegorz Tęcza. Spotykamy się raz w miesiącu na mszy świętej w intencji dzięczynno-błagalnej w Kościele Garnizonowym pw. Św. Stanisława w Radomiu.

Przyjacielu, jeśli nieobojętny jest Ci los naszego miasta, przyjdź na Eucharystię pomodlić się razem z nami i wyprosić u Jezusa Chrystusa większe bezpieczeństwo i o lepszy byt dla nas i naszych dzieci!

Kol. 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.

J. 10, 27-28

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

1J. 4, 10-11

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.