Msze za zadłużonych

Chcemy wraz z tobą, raz w miesiącu modlić się w intencji wszystkich zadłużonych z prośbą o mądrość Bożą, dar męstwa i odwagę potrzebną do kroczenia Bożą drogą prowadzącą do wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli. A jeśli żyjesz w wolności finansowej, przyjdź modlić się za innych.
Zbierajmy skarby w niebie, nie na ziemi.
Zapraszamy !!!
Parafia św. Łukasza, Piastowska 26, Radom

Terminy Mszy Świętych:  03.10.2017; 03.11.2017; 03.12.2017; 03.01.2018; 03.02.2018; 03.03.2018; 03.04.2018; 03.05.2018; 03.06.2018; 03.08.2018

Gość Radomski
Informacja o Mszy Świętej

Radio Plus Radom
Informacja o Mszy Świętej

Kol. 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.

J. 10, 27-28

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

1J. 4, 10-11

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.