Chrześcijańskie ABC

Czym są warsztaty „Chrześcijańskie ABC”?

Wiara w przyjście Jezusa na ziemię, Jego śmierć i zmartwychwstanie jest fundamentem. Wiele osób chce pełnić wolę Bożą, dlatego znajdą tu konkretne wskazówki, jak zachować się zgodnie z zasadami Ewangelii. Warsztaty są więc odpowiedzią na pragnienie, by żyć wiarą na co dzień.
O tym, czy będziemy służyć Bogu w czystości serca i z właściwych motywacji, np. w pracy, w czasie wolnym, w zarządzaniu finansami będzie decydowała relacja z Jezusem i postawienie Go w centrum swojego życia (własne świadectwo, a nie pouczanie, radzenie, czy krytykowanie).
Pokażemy, że swoje życiowe role każdy z nas może spełniać w bardziej radosny i mądry sposób, ucząc się dbałości o relacje.
Warsztaty dostarczą zarówno wiedzy teoretycznej, opartej na nauczaniu Kościoła, jak i praktycznej z zastosowaniem różnych, ciekawych metod. Nie zabraknie też modlitwy.

Kol. 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.

J. 10, 27-28

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

1J. 4, 10-11

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.