Kurs Crown

KURS FINANSOWY CROWN:

Jest przeznaczony dla każdego kto chce poznać biblijne zasady zarządzania pieniędzmi i zacząć stosować je w życiu.

 

Kurs trwa 10 tygodni, polega na studium Pisma Świętego, samodzielnym wykonywaniu praktycznych zadań z Podręcznika Uczestnika oraz uczestnictwie w spotkaniu małej grupy. Można w nim uczestniczyć indywidualnie lub ze współmałżonkiem.

 

Dzięki uczestnictwie w kursie można:

  1. nauczyć się unikać najczęściej popełnianych błędów w dziedzinie finansów;
  2. pogłębić rozumienie pracy;
  3. nauczyć się szukania mądrej rady w słowie Bożym;
  4. stworzyć dobrze działający budżet;
  5. poznać jakie znaczenie ma obdarowywanie innych;
  6. zaplanować rozsądny system oszczędzania i inwestowania;
  7. opracować sposób wyjścia z długów;
  8. zyskać motywację do bycia uczciwym;
  9. pogłębić relację z Bogiem.

To wszystko ma na celu pomóc uczestnikom nauczyć się zadowolenia z sytuacji finansowej, w której się znajdują, wejść na drogę prowadzącą do wolności finansowej i uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień związanych z finansami.

 

Więcej informacji na stronie: Lidera Kursu Finansowego CROWN Radom – Link

 

Kol. 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.

J. 10, 27-28

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

1J. 4, 10-11

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.